Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden Posted on tis, juni 22, 2010 21:41:09

2010-06-22

Det blev som sagt inga större frågor som togs upp.

Arrendet för masonit stugorna har vi tidigare beslutat om att justera priset i förhållande till vad säsongspriserna är för husvagnar . Jag kommer att göra en utflykt till Dragsö och Skönstavik för att bilda mig en uppfattning om vilka utbyggnader som skett på dessa stugor. Uppgifter förekommer att det har gjorts utbyggnader på dessa stugor storlek större än husvagnar. Vi kommer att få mer underlag så vi kan se om beslutet som vi tog behöver övervägas. Dock är jag tveksam till att några förändringar kommer att ske.

Lite festligt blev det under mötet. Vid gruppmötet innan så lyfte jag frågan om vi inte skulle göra ett besök och se hur långt VA-avdelningen med Kennerth Johansson som chef kommit.

Ordf. Tommy Olsson tyckte att det hade vi inget behov av nämnden hade haft en genomgång i början av mandatperioden.

Vi har beslutat om stora satsningar inom detta område så av den anledningen så tyckte jag att vi borde se vad detta medfört.

VA chef hade en dragning om investeringen i kol o sandfilter i vattenverk och då tyckte han att nämnden skulle göra ett besök i anläggningarna. Då helt plötsligt såg ordf. att det skulle kanske vara bra att gör en utflykt.

GC-vägen i Rödeby ligger inte i kommande investeringar som fullmäktige skall ta.

Jag får gå igenom vilka investeringar som är förslagna och se om det verkligen finns projekt som är viktigare än den trafiksäkerhetssatsning som jag vill ha utförd i Rödeby.

Översiktsplanen behandlades och då efterlyste jag vilka kommentarer som hade kommit in ifrån allmänheten. På nätet fanns det inget utlagt så vill man ha en sammanställning om vad som har uttalats om översiktsplanen så måste man begära ut kopior eller komma upp på kommunhuset och läsa. 19 kopior är gratis sedan får man betala per kopia, detta är ju inte lösligt. Jag förslog att kommentarerna skulle läggas ut på nätet så att man kan ta dela av dessa där. Anders Jaryd tog kontakt med Juhlin om detta så vi får se till hösten när planen skall upp i fullmäktige.Vindkraften och försvaret. Och hanteringen av Landsbygden.

Landsbygden Posted on tis, juni 22, 2010 20:47:15

2010-06-19

Försvaret har i vecka gått ut i media och sagt att inga vindkraftverk får finnas inom en radie på 4 mil ifrån militära flygfält. I tillkännagivandet så skall det vara så att redan befintliga vindkraftverk skall kunna monteras ner.

Vilken tidålder och värld lever dessa tjänstemän i?

Förklaringen ifrån militärerna är att JAS Gripen inte har tillräklig teknisk utrustning för att kunna flyga i roteformation. Deras utrustning tar fel på vindkraften och ett flygplan!

I dagens tidning BLT 19 juni 2010 finns en artikel där försvaret försöker att göra en så kallad. ”pudel” utan att för den skull ta tillbaka något om att förbjuda vindkraftverk i Blekinge.

Jag kan ofta se att organisation och myndigheter ofta skicka ut till information till massamedia budskap, påstående och att olika förändringar skall ske och har beslutats innan frågan har genomlysts färdigt.

Militären har vid ett flertal tillfällen jagat Marinens Musikkår på ett liknande sätt.

Vi måste kunna ha vindkraftverk över vårt land! Militären får se till att dom har rätt utrustning i sina anläggningar.

Under våren har vi från kommunen fått likande utspel bl.a. vad det gäller skolor på landsbygden.

Jag menar att landsbygden måste kunna få bli en del i kommunen och kunna ta del av satsningar som behövs för att boende utanför Trossö skall kunna leva!

Nej! Gör ett seminarier där tjänstemän och politiker lär sig hur det är att leva på Landsbygden inte bara bo.Folkpartiets extra länsförbundsmöte

Folkpartiet Posted on tis, juni 22, 2010 20:43:37

2010-06-16

Alla ombuden var för ett byte på v.ordförande posten och röstade in en ny v.ordförande för länsförbundet. Ronny Karlsson kommer göra ett utmärk jobb med att föra Folkpartiet framåt i Liberal riktning. Riksdagslistan förändarades med att en av personerna stöks från lista. ca 98% av ombuden röstade för detta.Folkpartiets medlemsmöte

Folkpartiet Posted on tis, juni 22, 2010 20:42:38

2010-06-14

Vi jobbade fram de sista formuleringarna och frågorna om hur vi vill jobba med Karlskronas framtid. Jag känner mig nöjd med resultatet. Visionsprogrammet kommer att läggas ut Folkpartiets hemsida när vi renskrivet detta.

Bredband till alla och då genom fiberkabel eller fungerande mobiltbredband är något som finns med i vårt program. Inom Länsbygderådet kommer jag också att jobba med denna fråga. Många tillsammans med mig har idag har uppkopplingen till nätet genom ADSL genom kopparkabel. Detta är inte godtagbart för framtiden och speciellt då inte för företag som jobbar på landsbygden.

Jag känner mig trygg med att representanten ifrån Olofström blev struken ifrån vår landstingslista inför valet i september. Nästa moment i detta är att få henne utbytt i länsförbundetsstyrelse och henne stuken på riksdagslistan också.Rödeby Vägförening

Rödeby Posted on tis, juni 22, 2010 20:40:56

2010-06-07

Styrelsen beslöt att vi skall begära att det byggs bommar vid järnvägsövergången i Kestorp med detta så stödjer vi dom boende norr om järnvägen. Vi har också gjort klart var vi ska asfaltera. Nu lämnar vi in anbudsförfrågningar om detta.Rödeby Vägförening

Rödeby Posted on tis, juni 22, 2010 20:39:39

2010-06-06 Rödeby Vägförening

Vi har styrelsen möte i morgon 7 juni och då skall jag och Tony Ramberg presentera vår inventering om var vi skall lägga asfalt i höst.

Vi skall också presentera var vi skulle behöva åtgärda vägbeläggningen på Rödebys vägar.

Tyvärr så kostade snöröjningen gångna säsong c.a 200.000:- mer än normalt så vi får skjuta fram en del beläggningsarbeten till nästa år.

För en 14 dagar sedan presenterade Transportverket sina önskemål om att stänga järnvägsövergången i Kestorp.

Detta kan inte vara bra för Rödeby och inte speciellt inte för boende på norra sidan av järnvägsövergången. Denna del av Rödeby kommer i såfall att mer eller mindre bli isolerade. Jag kommer att förorda att järnvägsövergången utrustas med bommar. Rödeby Vägförening kommer att lämna in remiss svar till Trafikverket.Möte

Tekniska nämnden Posted on tis, juni 22, 2010 09:27:49

2010-06-21

Tekniska nämnden har möte i morgon och jag har inte några större frågor angående frågorna som kommer upp. Det finns lite uppgifter i redovisningen ifrån förvaltningen som jag vill ha svar på.

Förvaltningschef Anders Jaryd utlovade vid årsskiftet en rapport angående mitt krav på att investera i en GS-väg längs Stationsvägen Rödeby. Jag har tagit upp frågan vid ett tillfälle i början av året och tycker inte att jag har fått svar på mitt krav att bygga GS-vägen. Vid förra mötet i nämnden användes 2 miljoner kronor till att bygga en trappa, dessa pengar kunde vi använda till Rödeby satsningen. Jag vill menar att nu borde förvaltningen sett över hur ekonomin skall lösas för att göra detta bygge. Det är stora trafikfaror på detta avsnitt av Stationsvägen.Bredband

Länsbygderådet Blekinge Posted on tis, juni 22, 2010 09:18:40

2010-06-21 Bredbandsfrågan

Har haft ett givande samtal med Anders Danielsson angående bredbands utbyggnad på landsbygden i Karlskrona. Även Blekinge kom på tapeten. Ringde till Kurt Edvinsson om deras projekt i Nävragöl här har de gjort ett bra jobb med att engagera olika företag och organisationer för att få stöd till projektet.

Något som får mig att undra är att Affärsverken lägger egen fiber där det redan finns sådan nerlagd. Det finns stora områden där det inte finns fiber dragen.Nästa »