2010-06-21 Bredbandsfrågan

Har haft ett givande samtal med Anders Danielsson angående bredbands utbyggnad på landsbygden i Karlskrona. Även Blekinge kom på tapeten. Ringde till Kurt Edvinsson om deras projekt i Nävragöl här har de gjort ett bra jobb med att engagera olika företag och organisationer för att få stöd till projektet.

Något som får mig att undra är att Affärsverken lägger egen fiber där det redan finns sådan nerlagd. Det finns stora områden där det inte finns fiber dragen.