2010-06-02 Möte med Länsbygderådet Blekinge

Vi besökte Per-Olof i Hallandsboda och han visade upp den stugby som han byggt upp. Vi jobbade med hur vi ska kunna få kommunerna at jobba med våra landsbygdsfrågor. Bredband kommer att behövas på landsbygden och då gäller det fiberkabel inte bara adsl med 2 mgb.

Vi ska under 2012 arrangera Landsbygdsriksdagen och vi har redan börja att se på var vi skall ha vårt huvudcampus.