Vi fick en föredragning av Arne Sonesson om historien runt Norje och dess tingshus. Jag har ju i min hembygdsforskning läst om Norje och då speciellt om avrättningsplatsen på orten. Men jag har aldrig tidigare varit inne i samhället. Norje har bara varit en flaskhals i trafiken för mig. Sweden Rock har jag inte heller bevistat.

Arne Sonesson berättade om Vesan och utdikningen som gjorts för att kunna ta i anspråk marken till jordbruksproduktion om jag minns rätt så är det 3000 hektar odlingsbar mark som blev resultatet av detta projekt. Utbyggnaden av E22:an kommer att gå över en del av dessa marker. Enl. Arne så är det 24 meter ner till fast mark Det kommer behövas mycket pålningsarbeten.

Åter till mötet: Vi behandlade det utskick vi ska göra till personer som kandidater till fullmäktige i alla kommuner i Blekinge.

Ordf. informerade om EU pengar för satsningar runt Östersjön detta är troligen något som vi kommer att söka speciellt inför Landbygdsriksdagen 2012.

Ove Norling på Byamacken har också erbjudit sig att besöka Blekinge för att berätta om detta projekt med att bygga mackar i glesbygden. Detta kan vara något för bl.a. Sälleryd.

Jag fick på detta möte uppdraget att se hur vi kan bygga, organisera ett kommunbygderåd i Karlskrona. Vi har organisationer som Ekriket och Öriket som jobba med landsbygdsfrågor dock handlar det då mycket event engagemang. Det är inte riktigt vår grej som det heter.