Förväntar sig Karlskronas fastighetsägare att

Karlskrona skall vara kontorens huvudstad?

Vid en genomgång av lokaltillgångarna i kommunen kom jag fram till ett besynnerligt resultat!

Jag är ledamot i Kruthusen Industrifastigheter.

Kruthusen har ett fastighetsbestånd som består av industrilokaler runt Tennvägen och Gullbernavägen.

Kruthusen äger också de flesta fastigheter på Campus Gräsvik.

Blekingehuset Ronnebygatan är också Kruthusen ägare till.

Vid lokala vakanser i fastighetsbeståndet på Tennvägen och Gullbernavägen fylls dessa lokaler rätt omgående med nya hyresgäster.

Hyresbeläggningen i Blekingehuset är också tillfredsställande.

Om vi ser på Campus Gräsvik finns där ett antal kvm för kontorsändamål tillgängliga.

Hur vi löser uthyrningen av dessa bör vara en ständig frågeställning som berörda tjänstemän att jobba med.

Hur ser det ut i Karlskrona vad gäller lokaler för industriverksamhet och lokaler som marknadsförs som kontorslokaler?

Jag har inventerat den av kommunen upplagda länken till ”Lediga lokaler och mark via objektvision”. Hur många kvm lokalyta är tillgänglig för företag som är intresserade att etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona?

Skall vi kalla resultatet skrämmande eller hur tänker fastighetsägarna?

På Objektvisionen finns idag 13 mars 2013 lokalytor i kvm för industri ändamål på 5670 kvm.

Och vad det gäller kontorslokaler så är ytorna totalt på 50094 kvm.

50094 kvm! Räknar fastighetsägarna att man skall kunna hyra ut dessa för kontorsändamål?

Om vi först se på lokalytorna vad gäller industrilokaler.

I Kruthusen ser vi att de lokaler som vi har blir uthyrda tämligen fort.

Kontentan och frågan av det är hur kan Karlskrona kommun locka till sig industriföretag om vi inte har lokaler att erbjuda?

Uträkningen visar en överetablering av kontorslokaler!

Hur kan man hantera detta?

Jag menar att en del av lokalbeståndet borde kunna byggas om till hyreslägenheter.

Det är fullt möjligt att det behövs detaljplaneändringar. Detta borde kunna lösas genom uppdrag till våra kommunala tjänstemän.

Efterfrågan av hyreslägenheter är mycket stor.

Gäller det en lägenhet i centrumläge så finns det hundra intressenter till denna lägenhet.

Jag föreslår att fastighetsägare och där ingår Kruthusen, ser över sina möjligheter att omvandlar sina kontorslokaler till hyreslägenheter.

Rödeby 2013-03-13

Stefan Lundin FP

Kommunfullmäktige

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Industrifastigheter.