Blekinge
Bygdegårdars kultur vecka.

Under
kulturvecka har vi varit gästade av Jäders Teater med föreställningen Kejsaren
av Epplerum.

Nogersund
Bygdegård, Bräkne-Hoby Bygdegård, Möljeryd Bygdegård och Bräknegården Belganet.

Kejsaren av
Epplerum är en gripande berättelsen om Per-Ove Andersson uppväxt och hans
gärning som lantbrukare under 1960-talet och framåt.

Per-Oves
dotter Katarina Persdotter Jäder som skrivit pjäsen speglar hur arrendator
bönderna har det med risken av uppsagda arrende kontrakt och hur det
småskalliga jordbruket förändrades till att bli större och större.

Per-Ove
gjorde anteckningar redan i sin barndom om vad som hände på gården fram till
sin död. Det är detta material som Katarina haft som grund till sin berättelse
om Kejsaren av Epplerum historien om pappa.

Föreställningen
berörde mig väldigt mycket då jag i mitt torp- och hembygdsforskning ständigt
stöter på de usla förhållanden mindre bönder och torpare levt under.