Rödeby IF har nu en arbetsgrupp som jobbar för att man skall

kunna anlägga en fotbollsplan med konstgräs.

Hela detta
projekt kommer att stärka idrottsföreningens fortsatta verksamhetsutveckling. Rödeby
AIF har en mycket stor ungdomsverksamhet som är i behov av en modern träningsanläggning.

Kan man
tidiga lägga möjligheten att träna på Åvallen som kommer trycket på Rödeby
idrottshall att minska. Där är omöjligt att idag tillfredsställa att alla som
vill in i anläggningen har möjlighet till detta.

Det kommer
också att stärka landsbygdsutvecklingen runt Rödeby.

Inom
idrottsföreningen så har det talats om att finna en ny lösning för de bilburna
besökarna. Det har kommit förslag om att låta en del av trafiken slussa ut över
Madvägen.

Det är inget
Rödeby Vägförening kommer att godkänna.

Gästande lag
som anländer med buss har ingen möjlighet idag att ta sig ner på Idrottsvägen
med sina nya moderna bussar. Vi behöver finna en ny lösning på infrastrukturen
med anslutningsväg till idrottsplatsen.

Mitt förslag är att en ny väg anläggs med ut- och infart mot
Tippvägen.

Två saker kommer vi att uppnå med detta.

Det första är att
belastningen på Idrottsstigen och Idrottsvägen minskar.

Andra fördelen med att anlägga denna väg är att den kan ses
som ett första steg till cykelväg mot Rosenholm.

Nuvarande Allatorpsvägen är inte alls cykelvänlig. Vi har
mycket idrottsintresserade ifrån Rödeby som besöker Rosenholms anläggning. Det
finns redan lämpliga vägar för cykling inom Rosenholmsområdet.