Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg län har fortsatt sin gemensamma resa, för att utveckla landsbygden. Gruppen träffades nu för femte gången den 9-10 november i Tingsryd och på Tingsryds Resort Camping, och gruppen har sedan tidigare lagt grunden till Folkpartiets fortsatta landsbygdsprogram som nu håller på att arbetas fram. I gruppen finns representanter från följande kommuner: Hultsfred, Tingsryd, Sölvesborg, Uppvidinge, Mörbylånga och Karlskrona.

Vår ”egen lantisgrupp” har hörsammat uppmaningen från Folkpartiet och under dagarna medverkat till att ge vår syn på liberal politik för landsbygden. Arbetet har pågått sedan början av året och skall leda fram till en för partiet gemensam landsbygdspolitik.
Flera ämnesområden är på vår agenda, som exempelvis offentlig service – politik och förvaltning, företagande och besöksnäring, jord-, skog- och miljö – mat och djurskydd, kommunikationer – vägar, digitala och kollektiva.

Grunden för en levande landsbygd är arbete och företagande. Vi vill stimulera arbetspendlingen och därmed också fortsätta arbetet med arbetslinjen. Som ett led i detta vill vi därför, att milersättningen för resor till och från arbetet bör höjas väsentligt och anpassas till de verkliga driftskostnaderna. Bilen är ett nödvändigt transportmedel på landsbygden och kommer också att vara så under oöverskådlig tid framöver.
För att människor skall överväga miljömedvetna bränslen, så är det enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, som insatser måste göras, då valmöjlighet till andra kommunikationsmedel, exempelvis kollektivtrafik på lands- och glesbygden är ringa eller helt obefintliga. Dessutom behövs ofta två bilar i varje hushåll.
Folkpartiet bör därför driva frågan om forskning och utveckling av nya och bättre drivmedel.

En annan viktig landsbygdsfråga som lyftes på träffen, var möjligheten för alla, att få tillgång till snabb bredbandsuppkoppling. Vår inställning är, att Folkpartiet skall driva frågan, att alla skall ha möjlighet till uppkoppling på 100Mbit/sek – att ha, som idag en målsättning om 90 % anser vi är att utestänga många människor och företag och speciellt på landsbygden.
Här vill vi se, att Folkpartiet tar ”taktpinnen” för att visa, att vi menar allvar med att driva en positiv landsbygdsutveckling. Bredband är en av landsbygdens viktigaste investeringar som behöver göras, för att stimulera företagare att utveckla och driva företag framåt samt skapa ett företagsvänligt etableringsklimat. Även för privatpersoner är bredbandet av yttersta vikt för att ge människor möjlighet att kunna bo där varje människa själv önskar. Snabb bredbandsuppkoppling är inte bara, att snabbt få tillgång till information, som att läsa tidningar eller betala räkningar, utan det innebär också en trygghet för våra äldre som vill bo kvar på landsbygden och att bl.a. trygghetslarmen fungerar, snabbt och säkert.

Frågor av liknande typ kommer nu att drivas internt inom Folkpartiet och med förhoppning att vårt gemensamt kommande landsbygdsprogram skall leda till en positiv och god utveckling av vår landsbygd!

För landsbygdsgruppen inom Folkpartiet Liberalerna i Blekinge, Kalmar, och Kronoberg län:

Stefan Lundin, Karlskrona
Börje Helgesson, landsbygdsgruppen (FP),
Mikael Petersson, Hultsfred,
May-Britt Landin, Mörbylånga
Bertil Carlström, Lenhovda
Sven-Olof Karlborg, Tingsryd
Robert Lindman, Sölvesborg