Lokalavdelningen i Karlskrona är nerläggnings hotad.

Jag hade för ett antal år sedan förtroendet att få vara ordförande i vår lokalavdelning i Karlskrona.

Då jag i början av 2011 blev engagerad med flera olika uppdrag i den ideella sektorn och inom Karlskrona kommun ansåg att jag inte kunde på ett förtroendefullt sätt utföra de uppgifter som åligger en ordförande. Jag avsade jag mig därför ordförandeskapet i aktiespararnas lokalavdelning. Tanken var att helt lämna uppdraget att vara med i ledningsgruppen för lokalavdelningen. Dock vid årsmötet för verksamheten under 2010 så valdes jag in som ledamot i ledningsgruppen. Jag har sedan dess inte haft tid att på något sätt hjälpa till och jobba med lokalavdelning.

För någon vecka sedan hade jag kontakt med Rosa Arvidsson där vi talade om avsaknaden av aktiviteter i Karlskronas lokalavdelning.

Som en följd av detta så tog jag kontakt med ordföranden för lokalavdelningen och fick då uppfattningen att det har inte förekommit några träffar under 2012 och det har inte heller varit något årsmöte för verksamheten under 2011.

Det har inte heller hållits något årsmöte för 2012 års verksamhet.

Jag har också varit i kontakt med riksorganisationen samt ett antal av ledamöterna i ledningsgruppen.

Det är synd om vi inte kan ha en avdelning i Karlskrona då vi har lite över 300 stycken medlemmar.

Min avsikt är att jobba för att vi kan göra en nystart och återställa förtroendet för Aktiespararna i Karlskrona.

Ni är välkomna med tips och synpunkter.

Stefan Lundin

0706-340662

lundin.s@telia.com