2010-06-03 Ronneby Leader.

Jag blev ombedd att åka ner till Leaders kontor i Ronneby och berätta hur jag hade jobbat med Projektet ”Sälleryd Växer”.

Jag var projektledare 16 månader under 2008-09 för att driva detta Leaderprojekt där Karlskrona kommun var huvudman allså ansvarig för att sköta redovisning och att finnansieringen rappoteras rätt. Detta är ett EU projekt rappoteras till Jordbruksverket.

Varje år väljer Leader Blekinge ut ett projekt som tycker har uppfullt målen som är satta i projektbeskrivningen. Jag får gratulera Projektet ”Nässel Froosa” som utsågs till 200 9 års projekt. Måste nog medge att jag blev lite besviken att inte vårt projekt fick denna utmärkelse. Jag sa det idag till Leaderkontoret personal och jag hoppas att under 2010 skall projekt kunna komma ifråga för en sådan utmärkelse. Bygden och intresseföreningen har gjort ett jätte jobb med att arbeta fram alla delar av projektet. Nu pågår detta projekt t.o.m. 2010 så det finns möjlighet att vi blir uppmärksammade under året. ”Sälleryd Växer” är ett utmäkt projekt att visa upp i samband med Landsbygdsriksdagen 2012.

Tips till alla intresseföreningar och liknande fram till 2012 är jag övertygad om att det möjlighet att starta och lyfta fram nytänk och utvecklingsarbeten på landsbygden.