Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Gångbana längs Stationsvägen Rödeby

Rödeby Posted on tis, december 10, 2013 11:45:05

Karlskrona
Fullmäktige fattade beslut om budgeten för kommun ekonomi framöver.

I
denna budget finns en post avsatt för att möjliggöra en anläggning av en
gångbana längs en del av Stationsvägen i Rödeby.

Tekniska
förvaltningen har behandlat min motion på ett positivt sätt genom att stödja
denna motion.

Tekniska
nämndens yttrande över min motion:

”På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata
i sydöstra delen av samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och
motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen
och Trastvägen.

Stefan
Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gång-och cykelväg på
den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser och önskemål om detta
har inkommit från Rödeby vägförening samt från boende längs vägen.

Tekniska förvaltningen föreslår därför
att Stationsvägen på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras
med gångbana till en kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska
nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1.
att
Stationsvägen
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med gångbana, samt

2.
att
kostnaden
på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.”

Det
är väldigt viktigt att vi på landsbygden strider för våra frågor!

Vi
har fler frågor hos oss som vi vill att Karlskrona kommun skall satsa resurser
på.

Det
är inte bara Trossö som skall ha våra gemensamma ekonomiska tillgångar.Ny väg till Åvallen

Rödeby Posted on mån, november 04, 2013 16:17:21

Rödeby IF har nu en arbetsgrupp som jobbar för att man skall

kunna anlägga en fotbollsplan med konstgräs.

Hela detta
projekt kommer att stärka idrottsföreningens fortsatta verksamhetsutveckling. Rödeby
AIF har en mycket stor ungdomsverksamhet som är i behov av en modern träningsanläggning.

Kan man
tidiga lägga möjligheten att träna på Åvallen som kommer trycket på Rödeby
idrottshall att minska. Där är omöjligt att idag tillfredsställa att alla som
vill in i anläggningen har möjlighet till detta.

Det kommer
också att stärka landsbygdsutvecklingen runt Rödeby.

Inom
idrottsföreningen så har det talats om att finna en ny lösning för de bilburna
besökarna. Det har kommit förslag om att låta en del av trafiken slussa ut över
Madvägen.

Det är inget
Rödeby Vägförening kommer att godkänna.

Gästande lag
som anländer med buss har ingen möjlighet idag att ta sig ner på Idrottsvägen
med sina nya moderna bussar. Vi behöver finna en ny lösning på infrastrukturen
med anslutningsväg till idrottsplatsen.

Mitt förslag är att en ny väg anläggs med ut- och infart mot
Tippvägen.

Två saker kommer vi att uppnå med detta.

Det första är att
belastningen på Idrottsstigen och Idrottsvägen minskar.

Andra fördelen med att anlägga denna väg är att den kan ses
som ett första steg till cykelväg mot Rosenholm.

Nuvarande Allatorpsvägen är inte alls cykelvänlig. Vi har
mycket idrottsintresserade ifrån Rödeby som besöker Rosenholms anläggning. Det
finns redan lämpliga vägar för cykling inom Rosenholmsområdet.Flisberget på Bubbetorp med sopor.

Rödeby Posted on lör, oktober 13, 2012 10:54:37

Flisberget på Bubbetorp med sopor.
När detaljplanen för utbyggnad av Bubbetorp avfallsstation skulle tas så hade Miljö o Byggnadsnämnden en föredragning på Rödebyskolan.
Vid denna fördragning visade jag med ett antal bilder på hur dålig skötseln var av avfallsstationen. Sopor av olika slag förorenade området och omgivningarna. Bäcken som har avrinning i Silletorpsån var överfull med sopor. Effekten av detta var en mycket stor översvämning med lakvatten ifrån området. Jag påvisade också att den lakvattendam som finns mellan Allatorpsvägen och sopstationen hade läckage ur dammen.
Bild tagen 2009-11-16.


Fredagen 12 oktober 2012 blir Räddningstjänsten kallade till Bubbetorp avfallsstation för att släcka en brand som uppstått i en av högarna som enligt uppgift innehålla flis som jag förmodar skall eldas i fjärvärmeverket.
Sydöstran presenterar en bild som beskriver släckningsarbetet där olika maskiner gräver sig in för att komma åt eldhärden.
Affärsverken har av Länsstyrelsen fått tillstånd till att elda flis och sopor i den nu byggda anläggningen.
Dock har Karlskrona Fullmäktige inte givet tillstånd till att elda sopor i denna anläggning.
Om vi analyserar bilden ifrån Sydöstran så är det i en hög som innehåller flis och sopor som branden har uppkommit.
Hur tänker Affärsverken sortera denna hög innan man matar in flisen i sin anläggning?
Eller är det så att Affärsverken har kringgått fullmäktiges beslut genom att blanda flis och sopor och kanske har en ny beteckning på innehållet? ”Sopflis” eller ”Flissopor”?
Hur kan vi lita på vårt Affärsbolag om man inte följer regler och beslut som är tagna?
Rödeby 2012-10-13.
Stefan Lundin
”Lokal kraft gör skillnad”.
Rödeby2010-07-22 Rödeby E28:an

Rödeby Posted on tor, juli 22, 2010 20:31:09

Skickade följande mail till Vägverket:

Vägverket Region Sydöst

Box 513

371 23 Karlskrona

Tfn 0771 – 119 119

Bo Lenberg, Projektledare

Objektnummer 93 41 35

Skickar ett par kommentarer ang. E28:an strax efter Rödeby och korsningen till Johannesbergsvägen.

1. GC vägen som går parallellt med E28:an söder ifrån och upp till Johannesbergsvägen måste få ett skyddsräcke så cyklisterna in bara kör rakt ut på Johannesbergsvägen.

2. GC övergången i höjd med Emmasväg måste markeras mycket tydligare ifrån biltrafikanterna håll. Det omöjligt att förstå att det finns en övergång för dessa trafikanter på denna plats. Bör utmärkas med markeringar på vägbanan och ordentlig Uppskyltning för information till biltrafikanterna.

3. Avslutningen av GC vägen vid korsningen Uddabygd är undermålig. Cyklister som kommer ifrån Rödeby hamnar i tomma intet. De cyklister som skall fortsätta till Nävragöl måste först korsa trafiken som kommer och skall till Fridlevstad. Sedan skall dom korsa vägen som går till Emmaboda.

Jag menar att Vägverket får inte lämna denna ombyggnad av E28:an på detta trafikfarliga sätt.

Rödeby 2010-07-22

Stefan Lundin (FP)

Idrottsvägen 7

370 30 Rödeby

0706-340662

lundin.s@telia.com2010-07-15 Projekt Rödeby AIF

Rödeby Posted on tor, juli 15, 2010 14:54:50

Återkommit ifrån röjningsarbeten med att röja ner björnlokor i anslutning till Karl Olsavägen Ö.Rödeby. Ingegärd Holm har ett flertal tillfällen frågat om inte vi i det projekt som jag ansvarar för kunde hjälpa till med denna röjning. Killarna och jag diskuterade om vi hade möjlighet att göra detta. Vi lovade att se vad vi kunde göra.

Jag tog kontakt med tekniska förvaltningen om det inte kunde vara deras uppgift. Ljung på tekniska och jag kom överens om att han skicka dit en slaghacka och vi röjer där traktorn inte kommer åt.

Hans och jag åkte ner till området idag och jobbade i 2 timmar efter dessa timmar så var vi helt slut i kroppen. Jag tappade säker flera liter vätska. Vi måste vara skyddade med heltäckande kläder så att vi inte får utslag av vätskan ifrån växten. Imorgon ska vi göra en arbetsinsats till.

Träffade en husägare idag som tog det självklart att vi var där och röjde. Han trodde att vi var anlitade eller anställda av kommunen. Kommunen tillhandahåller visserligen en del utrustning.

Kanske kunde boende ha lite självförvaltning på detta område.Rödeby Vägförening

Rödeby Posted on tis, juni 22, 2010 20:40:56

2010-06-07

Styrelsen beslöt att vi skall begära att det byggs bommar vid järnvägsövergången i Kestorp med detta så stödjer vi dom boende norr om järnvägen. Vi har också gjort klart var vi ska asfaltera. Nu lämnar vi in anbudsförfrågningar om detta.Rödeby Vägförening

Rödeby Posted on tis, juni 22, 2010 20:39:39

2010-06-06 Rödeby Vägförening

Vi har styrelsen möte i morgon 7 juni och då skall jag och Tony Ramberg presentera vår inventering om var vi skall lägga asfalt i höst.

Vi skall också presentera var vi skulle behöva åtgärda vägbeläggningen på Rödebys vägar.

Tyvärr så kostade snöröjningen gångna säsong c.a 200.000:- mer än normalt så vi får skjuta fram en del beläggningsarbeten till nästa år.

För en 14 dagar sedan presenterade Transportverket sina önskemål om att stänga järnvägsövergången i Kestorp.

Detta kan inte vara bra för Rödeby och inte speciellt inte för boende på norra sidan av järnvägsövergången. Denna del av Rödeby kommer i såfall att mer eller mindre bli isolerade. Jag kommer att förorda att järnvägsövergången utrustas med bommar. Rödeby Vägförening kommer att lämna in remiss svar till Trafikverket.