Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Flaggspel

Turism Posted on lör, juli 14, 2012 22:59:47

I förra veckan arbetade jag med att för Landsbygdsriksdagens räkning hissa ett antal flaggor i Karlskrona för att marknadsföra detta evenemang.

Hela Sverige Skall Leva och Blekinge Leader har bjudit in 1100- 1200 landsbygdsutvecklare från hela Sverige och ett hundratal utländska deltagare som jobbar med landsbygdsutvecklingsfrågor i sina hemländer.

Jag har bl.a. uppdraget att i Karlskrona kommun hänga upp 5 st flaggor för att marknadsföra detta event. Till min stora förvåning kunde jag endast finna en flaggstång där det möjligen skulle kunna gå att hänga upp en flagga för att marknadsföra vad som händer i vår kommun. Denna flaggstång skall enligt uppgifter ifrån tekniska förvaltningen stå på Klaipedaplatsen.

Vid mina besök i Ronnebyområdet så har man där ett antal flaggstänger som är placerade i anslutning till infarterna till Ronneby centrum (City). Här har vårt projekt fått möjlighet att hänga upp våra flaggor med information om Landsbygdsriksdagen 6 – 9 september 2012.

Nu står jag inför frågeställningen? Skall jag lämna in ett medborgareförslag eller skall jag lämna in en motion till fullmäktige att jag vill följande.

Jag vill att vi skall välkomna våra besökare till Karlskrona med flaggspel och en attraktiv infart till vårt ”City”. I anslutning till våra infarter så finns det stora möjligheter att sätta upp ett antal flaggstänger på tre – fyra olika platser där flaggning med Karlskronas flagga (för vi har väl en flagg?) och där arrangerade organisationer av olika event kan hänga upp sina flaggor för att marknadsföra sig.

När man sedan åker på vår infartsled mot centrum så finns det mycket i övrigt att önska.

Med denna insändare så hoppas jag att ansvariga bolag och förvaltningar själva samverkar för att genomföra mitt förslag om ett bättre välkomnande för våra turister. Då behöver vi inte belasta förvaltningarna med att behandla ett medborgarförslag eller någon motion.

Vi behöver mer än solligan.

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Torpkultur.se

RödebyVeteran traktorer

Turism Posted on tor, juli 12, 2012 10:25:56

Intresset med att renovera veterantraktorer och köra traktorrace har utvecklat sig till ett besöksmålsevent i Karlskrona. Under helgen så genomfördes ett traktorrace i Kristianopel med ett 20 tal traktorer av olika årsmodeller och med flera hundra åskådare.

Det finns runt om i landet museum som har äldre traktorer i sina samlingar som man visar upp för besökare.

Hur kan vi i Karlskrona samla dessa entusiaster med intresse för att restaurera dessa jordbruksmaskiner ifrån tiden innan datastyrda och förarlösa traktorer som nu används i lantbruket.

Det dyker upp fler och fler av dessa entusiaster för att sköta om vårt kulturarv. Finns det någon där ute som har en plats, maskinhall eller en plats där man kan samla en del av dessa traktorer och liknande jordbruksredskap från en svunnen epok inom jordbruket.

Bengt i Ledja som är en allkonstnär i att handla med olika saker och produkter har på sin gårdsplan ett antal av maskiner ifrån denna tidsperiod där traktorer var utrustade med järnhjul och drevs med en tändkulemotor.

Bröderna Fagerström som har byggt upp en bruksmiljö med fokus på gamla industrimaskiner och traktorer är ett besöksmål värt att marknadsföra för våra turister och intresserade av tidigare industrimaskiner.

Samverkan mellan olika entusiaster och entreprenörer skulle vara spännande för att hjälpa till att utveckla dessa anläggningar.

Idéer finns men vem tar bollen och verkställer?Nils Holgersson

Turism Posted on ons, juli 11, 2012 10:28:07

Jag tar min BLT och sätter mig på balkongen för att känna stillhet och samla mig inför dagens aktiviteter.

Det är mycket sällan som något som skrivs i media berör mig som denna artikel gjorde. På vad sätt kan vara svårt att förklara, dock spred det sig en känsla i kroppen och följande funderingar tog fart.

Så är det att vara liten att inte synas men ändå finnas.

Att veta att man har något att förmedla och ingen ta det tillvara.

Vad göra och vem gör jobbet? Det är lite av det tema som vi har under Landsbygdsriksdagen 6-9 sept 2012.

Hur bygger vi landet och vem gör jobbet?

När jag och vi jobbar med med landsbygdsfrågor i Karlskrona och Blekinge så vill vi lyfta fram ”Blekinge Sveriges Trädgård” igen.

Denna devis försvann isamband med att Region Blekinge fick en ny turitschef för något år sedan. Och det var ingen som tog upp handsken riktigt för att försvara denna syn som vi alltid tidigare marknadsfört Blekinge med.

När vi nu har kontakter med landsbygdsutvecklare i Sverige för att presentera Landsbygdsriksdagen i Blekinge så måste det medges att man inte riktigt förstått vad som menas med ”Sveriges Trädgård”. Det tolkas att vi har någon blomsterträdgård som man speciellt bör besöka.

Hur bygger vi vidare på Nils och Selma Lagerlöfs syn på Blekinge.

Vi behöver växa och inte hamna i samma situation som vår ”lille” staty hamnat i.2010-07-12 Blekinge Utflyktsguide.

Turism Posted on mån, juli 12, 2010 22:32:02

Fick idag med posten ett trevligt häfte om utflyktsmål i Blekinge utgiven av länsstyrelsen i Blekinge.

Vår landshövding Gunvor Engström skriver att naturguiden är avsedd att hjälpa oss att hitta välkända och mindre kända pärlor i Blekinges natur. ”Det är bara att ta sig ut och sedan njuta” uppmanar hon oss. Ja, jag blir väldigt inspirerad och nyfiken på att besöka många av dessa platser. Fina bilder som lockar att ge sig ut i markerna och häftet har en lätt överskådlig text om vad som kan upplevas inom dessa naturreservat eller natur 2000-område.

Jag gjorde en kopia på kartan som finns i häftet och på denna kopia har jag markerat området Sillhövda – Rödeby- Augerums socknar. (Med blått streck) Varför jag skriver socknar är att jag är präglad på att använda socknar som områdes beskrivning. Detta har jag ifrån mitt intresse för hembygdsforskning. Se gärna min hemsida www.torpkultur.se.

Som ni ser inom den blå ringen så finns inga intressanta naturområden som man hos länsstyrelsen tycker är värt att satsa på. Tycka får man naturligtvis göra.

Men varför finns det inga områden som platsar i häftet?

Jag vet ett område runt Strömsberg som borde kunnat få vara med. Ta en vandring på Blekingeleden så dyker naturupplevelserna upp. Bara runt denna led finns ett antal naturområde som borde kunnat få vara med.

Om man utelämna ett så stort område av Blekinges natur som i detta fall är gjort så vill jag nog påstå att präglade på ovanstående socknar är man inte. Läs även Karlskrona kommuns landsbygd.

Nu är det upp till oss som jobbar med landsbygds och turismfrågor att locka till besök även i vår kommuns natur.

Det gladde mig att BLT publicerade min insändare om detta den 2010-07-15