Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Artikel Commersen

Kommunbygderådet Karlskrona Posted on sön, januari 09, 2011 22:53:02

Tidningen Commersen har uppmärksammat bildandet av Kommunbygderådet i Karlskrona.

http://commersen.lokaltidningen.se/en-landsbygdens-riddare-/20110104/artikler/701129929/2012Bildandet av kommunbygderåd

Kommunbygderådet Karlskrona Posted on sön, januari 09, 2011 22:43:09

Vi har bildat en interimsstyrelse för Kommunbygderådet i Karlskrona.

Kommunbygderådet

Kommunbygderådet är en ideell för­ening som står helt fritt från kommun, region, landsting och stat, men sam­arbetar med dessa för att stärka förutsättning­arna för det lokala utvecklingsarbetet.

Vi ingår i riksorganisationen Hela Sverige ska leva med Länsbygderådet Blekinge som regionavdelning.

Våra medlemmar är lokala utveck­lingsgrupper och medlemsorganisationer i Karlskrona kommun.