Blog Image

Rödebyliberalen

Liberalbloggen

Informerar om uppdrag och åtagande som jag jobba med:

Folkpartiet.

Kommunfullmäktige K-na

Miljö o Byggnadsnämnden

Kruthusen Företagsfastigheter

Länsbygderådet.

Blekinge Bygdegårdsdistrikt.

Rödeby Vägförening.

Rödeby Hembygdsförening.

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

Aktiespararna Karlskrona

lundin.s@telia.com

Belysning längs Mörtövägen Rödeby.

Folkpartiet Posted on sön, oktober 21, 2012 18:15:12

Motion angående belysning längs Mörtövägen Rödeby.

Mörtövägen ingår i det centrala vägnätet i Rödebysamhälle. Befintlig belysning finns ifrån E 28:an fram till korsningen med Stationsvägen, samt ca 150 meter mot Hökamåla och Mörtön. Därefter finns ingen belysning förutom den belysning som fastighetsägarna har runt sina fastigheter.

Sträckan mellan där belysningen upphör och upp till den by bebyggelse runt gamla Hökamåla skola har 35 -40 fastigheter. De berörs av att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter samt skolbarnen inte är tillfredställande.

Ett antal nybyggnationer och renoveringar av fastigheter har på de senaste åren skett med nyinflyttning av barnfamiljer. Skolbussen trafikerar upp till Hökamåla med fyra till fem olika stopp för upphämtning och avlämning av skolbarn som bor i området.

Mörtövägen ingår i en populär promenadslinga för Rödeby hushållens motions aktiviter. Mörtsjöåsen som är ett utflyktsmål för många natur och friluftsintresserade personer har under hela året besökare. Speciellt under den mörka årstiden blir då inte trafiksäkerheten längs Mörtövägen acceptabel.

Jag vill:

att fullmäktige ger tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och verkställa att trafiksäkerhet med belysning längs Mörtövägen etableras.

Rödeby 2012-10-16

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Folkpartiet KarlskronaStationsvägen Rödeby

Folkpartiet Posted on sön, oktober 21, 2012 18:10:42

Motion om att öka trafiksäkerheten på Stationsvägen Rödeby.

Karlskrona kommun Tekniska nämnden har ansvar för att upprätthålla standarden samt garantera att trafiksäkerheten längs Stationsvägen håller en hög standard.

Idag finns ett avsnitt mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen på Stationsvägen som har en mycket dålig standard vad det gäller trafiksäkerheten för cykel och gångtrafikanter.

GC-väg längs detta avsnitt har varit föremål för projekteringsuppdrag tidigare. Dock har detta stoppats av att tidigare fastighetsägare inte varit villiga att låta kommunen ta i anspråk en del av tomten. Nu har fastigheten fått ny ägare och då menar jag att förvaltningen skall ta ny kontakt och lösa ev. frågeställningar ang. tomtinlösen. Att denna GC-väg får en framskjuten prioritering är av största vikt, här cyklar och går barnen på sin väg till och från bl.a. skolan. Vägen trafikeras av länstrafiken med 8 bussturer per timme och detta göra att det är en mycket osäker trafikmiljö.

Kommunal tjänsteman har tagit fram projektunderlag för att bygga ut GC-väg mellan den aktuella sträckan som skulle minska olycksrisken för våra ungdomar som cyklar och promenerar för att ta sig till skolan i Rödeby centrum.

Jag yrkar
–att fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att anslår investeringsmedel så att förslag enligt ovan kan verkställas.

Rödeby 2012-10-14
Stefan Lundin
Fullmäktigeledamot
Folkpartiet KarlskronaFlisberget på Bubbetorp med sopor.

Rödeby Posted on lör, oktober 13, 2012 10:54:37

Flisberget på Bubbetorp med sopor.
När detaljplanen för utbyggnad av Bubbetorp avfallsstation skulle tas så hade Miljö o Byggnadsnämnden en föredragning på Rödebyskolan.
Vid denna fördragning visade jag med ett antal bilder på hur dålig skötseln var av avfallsstationen. Sopor av olika slag förorenade området och omgivningarna. Bäcken som har avrinning i Silletorpsån var överfull med sopor. Effekten av detta var en mycket stor översvämning med lakvatten ifrån området. Jag påvisade också att den lakvattendam som finns mellan Allatorpsvägen och sopstationen hade läckage ur dammen.
Bild tagen 2009-11-16.


Fredagen 12 oktober 2012 blir Räddningstjänsten kallade till Bubbetorp avfallsstation för att släcka en brand som uppstått i en av högarna som enligt uppgift innehålla flis som jag förmodar skall eldas i fjärvärmeverket.
Sydöstran presenterar en bild som beskriver släckningsarbetet där olika maskiner gräver sig in för att komma åt eldhärden.
Affärsverken har av Länsstyrelsen fått tillstånd till att elda flis och sopor i den nu byggda anläggningen.
Dock har Karlskrona Fullmäktige inte givet tillstånd till att elda sopor i denna anläggning.
Om vi analyserar bilden ifrån Sydöstran så är det i en hög som innehåller flis och sopor som branden har uppkommit.
Hur tänker Affärsverken sortera denna hög innan man matar in flisen i sin anläggning?
Eller är det så att Affärsverken har kringgått fullmäktiges beslut genom att blanda flis och sopor och kanske har en ny beteckning på innehållet? ”Sopflis” eller ”Flissopor”?
Hur kan vi lita på vårt Affärsbolag om man inte följer regler och beslut som är tagna?
Rödeby 2012-10-13.
Stefan Lundin
”Lokal kraft gör skillnad”.
RödebyEtt bra resultat

Miljö o Byggnadsnämnden Posted on fre, juli 20, 2012 21:19:12

Jag känner mig nöjd med att se resultat av satsningen som görs i Sandhamn med att bygga övernattningsstugor och starta en restaurang i hamnen.

Vid de båda tillfällen när ansökan om bygglov hanterades så var inte hela nämnden och förvaltningen överrens om att bevilja dessa bygglov.

Vid båda tillfällen yrkade jag bifall till den sökandes förmån, det är en formulering som jag tycker man skall använda speciellt när det finns privata satsningar på landsbygden. Naturligtvis har vi lagar och förordningar att förhålla oss till, och dessa skall följas.

I Sandhamns hamn, finns det en detaljplan som säger att det skall vara hamnverksamhet i området.

Hur tolkar man det?

Vad är hamn- och fiskeverksamhet?

För att kunna fortsätta att utveckla gästhamnsverksamheten i Sandhamn behövs det entreprenörer som är villiga och kunniga att utveckla inte bara turismen utan även se till så det möjliggörs att verkstadsföretag byggs ut med nyanställning för ortsbor inom verksamheterna.

Gästhamnsbeläggningen har ökat med 50 % trots att allt man vill förbättra inte är färdigställt.

Båda byggloven är tidsbestämda till ett visst årtal, hur göra då?

Har jag möjlighet att stödja ett permanent bygglov så skall jag göra det.

Vi behöver en positiv utveckling på landsbygden!Upprörd!!

Dagbok Posted on fre, juli 20, 2012 11:51:40

Hur förbannad får man bli?

Nu har jag hållit på att försöka komma ut på mobilnätet under hela morgonen och förmiddagen och det går inte att få kontkat med de personer som jag behöver samtala med.

Jag bor vill jag påstå centralt i Rödeby, Idrottsvägen får man väl anser som centralt.

Telia informerar på min mobiltelefonen att nätet är överbelastat.

Överbelastat!!!!!

Det är uruselt av detta företag att inte ha bättre service över sitt nät på en så central plats som en ort strax utanför Karlskrona.

Tips ifrån supporten är: koppla bort 3-g uppkopplingen och det är inte bra att ha treglas fönster när man vill komma ut på Telias telefonnät.

Jag har köpt en tjänst och förutsätter att denna tjänst skall fungera.

Jag har alltid vägrat att diskutera med telefonförsäljare ifrån andra bolag som vill att jag skall byta leverantör.

2012-07-20 kl. 21:22

Under dagen har Telia gått i massmedia och sagt att man har för många abonnenter för att kunna sköta sitt mobilnät.

Vilken framförhållning? Är det internationellt bolag?Flaggspel

Turism Posted on lör, juli 14, 2012 22:59:47

I förra veckan arbetade jag med att för Landsbygdsriksdagens räkning hissa ett antal flaggor i Karlskrona för att marknadsföra detta evenemang.

Hela Sverige Skall Leva och Blekinge Leader har bjudit in 1100- 1200 landsbygdsutvecklare från hela Sverige och ett hundratal utländska deltagare som jobbar med landsbygdsutvecklingsfrågor i sina hemländer.

Jag har bl.a. uppdraget att i Karlskrona kommun hänga upp 5 st flaggor för att marknadsföra detta event. Till min stora förvåning kunde jag endast finna en flaggstång där det möjligen skulle kunna gå att hänga upp en flagga för att marknadsföra vad som händer i vår kommun. Denna flaggstång skall enligt uppgifter ifrån tekniska förvaltningen stå på Klaipedaplatsen.

Vid mina besök i Ronnebyområdet så har man där ett antal flaggstänger som är placerade i anslutning till infarterna till Ronneby centrum (City). Här har vårt projekt fått möjlighet att hänga upp våra flaggor med information om Landsbygdsriksdagen 6 – 9 september 2012.

Nu står jag inför frågeställningen? Skall jag lämna in ett medborgareförslag eller skall jag lämna in en motion till fullmäktige att jag vill följande.

Jag vill att vi skall välkomna våra besökare till Karlskrona med flaggspel och en attraktiv infart till vårt ”City”. I anslutning till våra infarter så finns det stora möjligheter att sätta upp ett antal flaggstänger på tre – fyra olika platser där flaggning med Karlskronas flagga (för vi har väl en flagg?) och där arrangerade organisationer av olika event kan hänga upp sina flaggor för att marknadsföra sig.

När man sedan åker på vår infartsled mot centrum så finns det mycket i övrigt att önska.

Med denna insändare så hoppas jag att ansvariga bolag och förvaltningar själva samverkar för att genomföra mitt förslag om ett bättre välkomnande för våra turister. Då behöver vi inte belasta förvaltningarna med att behandla ett medborgarförslag eller någon motion.

Vi behöver mer än solligan.

Stefan Lundin

Fullmäktigeledamot

Torpkultur.se

RödebyVeteran traktorer

Turism Posted on tor, juli 12, 2012 10:25:56

Intresset med att renovera veterantraktorer och köra traktorrace har utvecklat sig till ett besöksmålsevent i Karlskrona. Under helgen så genomfördes ett traktorrace i Kristianopel med ett 20 tal traktorer av olika årsmodeller och med flera hundra åskådare.

Det finns runt om i landet museum som har äldre traktorer i sina samlingar som man visar upp för besökare.

Hur kan vi i Karlskrona samla dessa entusiaster med intresse för att restaurera dessa jordbruksmaskiner ifrån tiden innan datastyrda och förarlösa traktorer som nu används i lantbruket.

Det dyker upp fler och fler av dessa entusiaster för att sköta om vårt kulturarv. Finns det någon där ute som har en plats, maskinhall eller en plats där man kan samla en del av dessa traktorer och liknande jordbruksredskap från en svunnen epok inom jordbruket.

Bengt i Ledja som är en allkonstnär i att handla med olika saker och produkter har på sin gårdsplan ett antal av maskiner ifrån denna tidsperiod där traktorer var utrustade med järnhjul och drevs med en tändkulemotor.

Bröderna Fagerström som har byggt upp en bruksmiljö med fokus på gamla industrimaskiner och traktorer är ett besöksmål värt att marknadsföra för våra turister och intresserade av tidigare industrimaskiner.

Samverkan mellan olika entusiaster och entreprenörer skulle vara spännande för att hjälpa till att utveckla dessa anläggningar.

Idéer finns men vem tar bollen och verkställer?Nils Holgersson

Turism Posted on ons, juli 11, 2012 10:28:07

Jag tar min BLT och sätter mig på balkongen för att känna stillhet och samla mig inför dagens aktiviteter.

Det är mycket sällan som något som skrivs i media berör mig som denna artikel gjorde. På vad sätt kan vara svårt att förklara, dock spred det sig en känsla i kroppen och följande funderingar tog fart.

Så är det att vara liten att inte synas men ändå finnas.

Att veta att man har något att förmedla och ingen ta det tillvara.

Vad göra och vem gör jobbet? Det är lite av det tema som vi har under Landsbygdsriksdagen 6-9 sept 2012.

Hur bygger vi landet och vem gör jobbet?

När jag och vi jobbar med med landsbygdsfrågor i Karlskrona och Blekinge så vill vi lyfta fram ”Blekinge Sveriges Trädgård” igen.

Denna devis försvann isamband med att Region Blekinge fick en ny turitschef för något år sedan. Och det var ingen som tog upp handsken riktigt för att försvara denna syn som vi alltid tidigare marknadsfört Blekinge med.

När vi nu har kontakter med landsbygdsutvecklare i Sverige för att presentera Landsbygdsriksdagen i Blekinge så måste det medges att man inte riktigt förstått vad som menas med ”Sveriges Trädgård”. Det tolkas att vi har någon blomsterträdgård som man speciellt bör besöka.

Hur bygger vi vidare på Nils och Selma Lagerlöfs syn på Blekinge.

Vi behöver växa och inte hamna i samma situation som vår ”lille” staty hamnat i.« FöregåendeNästa »